Hanke
Kehittämishanke - 286665

TaiKaMaa – Taidekartanosta Keski-Pohjanmaan maaseutualueen visuaalisten taiteiden keskus

Perhonjokilaakson kuvataideyhdistys r.y.

- 30.07.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

TaiKaMaa-hankkeen tavoitteena on kehittää Taidekartanon toimintaa ympärivuotiseksi. Tällä hankkeella aloitetaan pitkäjänteisempää työtä Taidekartanon kehittämiseksi Keski-Pohjanmaan maaseutualueen visuaalisten taiteiden keskukseksi. Hankkeen tavoitteen toteutumisen toimenpiteinä: 1.Laaditaan Taidekartanon toimintasuunnitelmarunko kestävän toiminnan aikaansaamiseksi lisäämällä verkostoitumista ja yhteistyötä. 2. Taidekartanon tunnettavuutta lisätään ja luodaan brändi toiminnan monipuolistamiseksi ja uusien toimijoiden tavoittamiseksi. 3. Ulkoalueen hyödyntäminen näyttely- ja tapahtumatuotannossa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Perhonjokilaakson kuntien väestö sekä mahdollisuuksien mukaan koko Keski-Pohjanmaan maaseutualueen väestö. Kohderyhmänä on myös valtakunnallisesti kuvataitelijat ja harrastajat, heitä informoidaan Taidekartanosta, jotta he voisivat järjestää siellä toimintaa. Yhteistyötä lisätään mahdollisuuksien mukaan myös Toholammin, Lestijärven sekä Kokkolan maaseutualueiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

286665

Loppumispäivämäärä

30.07.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt