Hanke
Investointihanke - 279601

Taistelujen polku -hanke

Ranuan kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ranuan Ylimaan taistelu oli yksi Lapin sodan verisimmistä taisteluista. Ylimaan taisteluiden muistomerkki on Ranuan Palovaarassa Ranua-Rovaniemi tien (kt 78) varrella, Ranuan suunnasta katsoen tien länsipuolella Palovaaraan johtavan tien risteyksessä. Lähimaastossa on reitti "Taistelupolku". Polun mitta on 3,6 km. Polku on rakennettu 1990-luvun alkupuolella ja se on sijoitettu seuraamaan Ylimaan teiden risteysalueelle rakennettuja saksalaisten rakentamia keskeisimpiä puolustusasemia. Polku kaipaa kovasti päivitystä nykyaikaan. Polun opasteet ovat huonokuntoisia ja niiden kertoma viesti on pääasiassa paperikopioina muoviin suojattuna ja pienellä tekstillä. Tauluissa oleva teksti ei suurelta osin liity suoraan Ylimaan taisteluun, vaikka sinänsä Lapin sodasta kertookin. Polku tulee siirtää tähän aikaan. Tähän tarpeeseen vastataan tällä hankkeella. Tämä tarkoittaa opastaulujen uusimista ja niihin sijoitetun Ylimaan taistelusta ja Lapin sodasta kertovan tiedon sijoittamista QR-koodin taakse, jonka jokainen polulla vieraileva voi helposti lukea omasta älypuhelimestaan. Polku rakennetaan helppokulkuisemmaksi ja turvallisemmaksi kulkea. Hankkeen kohderyhmät ja hyödynsaajat ovat kaikki ranualaiset, suomalaisten ja saksalaisten sotilaiden jälkipolvet, matkailijat, koululuokat, sotahistorioitsijat sekä muut asiasta kiinnostuneet. Vuoden 2024 loppuun saakka kestävän hankkeen hakija on Ranuan kunta. Taulujen visuaalisen ilmeen suunnittelu ja polun rakentaminen kilpailutetaan. Hankkeen talkootyön koordinoi Ranuan Reserviläiset ry. Hankkeen vaikutuksena Taistelujen polku tuo paremmin esiin paikallista historiaa nykyaikaisilla sähköisillä välineillä tukien monipuolisesti paikallisen historiatiedon ylläpitämistä ja jakamista sukupolvien välillä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

279601

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt