Hanke
Kehittämishanke - 8880

Talo-hanke

Lievestuoreen Setlementti r.y.

31.05.2015 - 13.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on kerätä, tallentaa ja tuoda näkyväksi paikallista kulttuurihistoriaa laulunäytelmän ja muiden tallenteiden kautta. Tuoda esille arjen kulttuurisuutta ja lisätä sen kautta henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Mahdollistaa kulttuuripalvelujen tuottaminen lähipalveluina. Eheyttää asukkaiden kyläidentiteettiä paikallisia resursseja hyödyntäen. Verkottua alueen muiden kulttuuritoimijoiden kanssa. Profiloitua kulttuurituottajakyläksi Keski-Suomen alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8880

Aloituspäivämäärä

31.05.2015

Loppumispäivämäärä

13.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt