Hanke
Kehittämishanke - 144477

TalousDigi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

30.11.2020 - 24.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

TalousDigi tavoitteena on tunnistaa maatilayrittäjien tarpeita taloustiedon analysointiin ja talouden ennakointiin sekä selvittää mitä ja miten maatalousyrittäjät käyttävät tietovirtoja. Lisäksi tavoite on löytää mitä tietovirtoja on saatavilla sekä etsiä toimivampia ratkaisuja ja toimintatapoja tietovirtojen yhdistämiseksi ja hyödyntämiseksi maatilayrityksen taloutta suunniteltaessa ja ennakoitaessa. Hanke pohjautuu digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Lisäksi selvitetään maatilayrityksen ympärillä oleva yhteistyö- ja toimijaverkosto, jonka tuottamaa tietoa voidaan käyttää maatilayrityksen talouden suunnittelussa. Hanketta toteutetaan ajalla 1.12.2020-31.8.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

144477

Aloituspäivämäärä

30.11.2020

Loppumispäivämäärä

24.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt