Hanke
Kehittämishanke - 294169

Tanssi luo siltoja Etelä-Savossa

Etelä-Savon Liikunta ry

- 30.07.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaja on Etelä-Savon Liikunta ry. Hanke edistää tanssiliikunnan keinoin terveyttä ja hyvinvointia hyödyntäen kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia, kulttuurihyvinvointia. Toiminnassa on mukana leikki, luovuus, liikunta ja luonto. Saatetaan yhteen ihmisiä ja luodaan mahdollisuuksia muutokseen yhteistyössä hankkeen kohderyhmän, yhteistyökumppaneiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa. Toiminta on aktiivista, osallistavaa, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tehdään poikkihallinnollisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tanssiliikuntaa tarjotaan ikääntyville ja erityisliikkujille (soveltava liikunta), koulutetaan ohjaajia sekä vertaisohjaajia mm. pyörätuolitanssiin, tuolitanssiin sekä ikääntyvien voima- ja tasapainoharjoitteluun. Tanssinopetus viedään kohderyhmän luokse heidän luonnollisiin toimintaympäristöihinsä. Edistetään pyörätuolitanssin tunnettuutta Etelä-Savossa luoden edellytyksiä lajin harrastamiselle kiinnittäen huomiota mm. esteettömyyteen ja saavutettavuuteen. Hanke on mukana tapahtumissa ja tilaisuuksissa, joissa sukupolvet kohtaavat tanssiliikunnan kautta. Tavoitteena on terveyden, hyvinvoinnin, syrjimättömyyden ja saavutettavuuden edistäminen sekä osallisuuden ja toimintakyvyn lisäys. Tarjotaan virikkeellistä toimintaa, mielen hyvinvointia, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja onnistumisen kokemuksia. Odotettuna tuloksena on yhteistyöverkosto, jonka avulla hankkeen kautta tehdyille toimenpiteille ja kokeiluille löytyy luonnollinen jatkumo. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat toiminta-alueen erityisliikkujat (ikääntyvät ja muut soveltavan liikunnan piirin kuuluvat henkilöt). Hyödynsaajina ovat kohderyhmän lisäksi, heidän lähipiirinsä, yksiköt ym. tahot joissa hankkeen toimenpiteitä toteutetaan sekä muu yhteistyöverkosto. Hankkeen toteutusaika on 1.8.2024-31.7.2027. Hankealueena on SavonLuotsi Leader ry: Enonkoski, Joroinen, Juva, Rantasalmi,Sulkava sekä Savonlinnan maaseutualueet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

294169

Loppumispäivämäärä

30.07.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt