Hanke
Kehittämishanke - 209728

Tanssin taikaa ja tasapainoa tunteella

Etelä-Savon Liikunta ry

31.10.2022 - 04.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tanssin taikaa ja tasapainoa tunteella hanke tarjoaa tanssinopetusta ja -ohjausta maaseudulle erityisryhmille (soveltava liikunta), seniori-ikäisille sekä varhaiskasvatusikäisille lapsille. Kohderyhmiä liikutetaan tanssin keinoin pääosin palvelukeskuksien, hoivakotien, toimintakeskuksien ja palvelukotien sekä varhaiskasvatuksen yksiköiden omissa tiloissa. Mm. seniori-ikäisten osallistujien avoimissa tanssituokioissa voidaan hyödyntää yhteistyöverkoston tilaratkaisuja. Tanssituokiossa tehdään lähinnä kausittain yhteistyötä muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat mm. eri järjestöt, yhdistykset ja kylätalot. Kuntien liikuntatoimet, kansalais- ja seutuopistot, alueen hankkeet ym. kuuluvat mukaan yhteistyöverkostoon. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen on haettu EU:n maaseuturahaston osarahoitusta. Hankkeen tavoitteena on elävöittää maaseudun asukkaiden arkea sekä lisää liikettä ja liikuntaa (hyvinvointia) tanssin keinoin hankkeen kohderyhmissä. Hanke edistää osallistujien toimintakykyä, kehittää tasapainoa ja tunteiden käsittelyä musiikin ja tanssin keinoin. Tanssinohjauksien ja opetuksen lisäksi hankkeessa koulutetaan (vertais)ohjaajia esim. ikäihmisten tanssiliikunnan (esim. tuolitanssi ja pyörätuolitanssi) tueksi. Toiminta-alueena on Leader Veej’jakaja ry:n alue: Mikkeli (pois lukien kaupunkikeskusta), Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

209728

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

04.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt