Hanke
Kehittämishanke - 115700

Tapahtuman järjestäjän ABC

Vaara-Karjalan Leader ry

31.12.2019 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tapahtuman järjestäjän ABC – hanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka toimenpiteinä on järjestää erilaisia koulutuksia, sparraustilaisuuksia, yhteismarkkinointia ja mm. koulutusmatka alueella toimiville tapahtumajärjestäjille. Hankkeen tavoitteena on nostaa toiminta-alueellamme järjestettävien tapahtumien tasoa ja tapahtumajärjestäjien osaamista. Lisäksi hankkeen välillisenä tavoitteena on kasvattaa tapahtumiin osallistuvien määrää. Hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on erilaisten korttikurssien järjestäminen (EA, järjestyksenvalvonta, hygieniapassi tms.), viestintä- ja markkinointikoulutus, tapahtumajärjestäjien kokemusten vaihto ja tapahtumien sparraaminen testiryhmätoiminnan kautta, yhteisen markkinoinnin kehittäminen ja osallistuminen erilaisiin markkinointitapahtumiin sekä koulutusmatkan järjestäminen. Lisäksi hankkeen aikana kootaan tapahtumajärjestäjien kalustosta yhteinen kalustolista sekä järjestetään ideariihitoimintaa uusien hankekokonaisuuksien kartoittamiseksi ja rahoituskanavien selvittämiseksi aihepiiriin liittyen. Hankkeen myötä tavoitellaan myös sitä, että tapahtumajärjestäjien joukkoon saataisiin mukaan uutta, nuorempaa verta ja uusia talkoolaisia. Hankkeen alussa laaditaan tarvekartoitukseen perustuva kuntakohtainen koulutuskalenteri.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

115700

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt