Hanke
Kehittämishanke - 213626

Tapahtuman tekijät -hanke

Kulttuuritila Nuijamies ry

31.10.2022 - 16.05.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tapahtuman tekijät -hankkeessa koulutetaan ja sitä kautta työllistetään ensisijaisesti 18-29 vuotiaita nuoria tapahtuma-alalle. Koulutettavat taidot ovat sellaisia, joita tarvitaan jokaisessa yleisötapahtumassa: järjestyksenvalvonta, ensiapu ja tapahtumatekniikka. Koulutusta toteutetaan kurssimaisesti keväällä 2023 ja se päättyy loppukokeena järjestettävässä tapahtumassa loppukesästä 2023. Koulutuksiin osallistuneet henkilöt voivat hyödyntää uutta osaamistaan myös muussa työelämässä. Hankkeessa tarjotaan vapaaehtoisille koulutusta ja osaamista, jonka avulla he voivat tuoda erityistä osaamistaan yhteisöllisten tapahtumien tuotantoon. Hankkeessa parannetaan asukkaiden sekä vapaaehtoisten edellytyksiä osallistua yhteisölliseen toimintaan Lappeenrannassa ja lähialueilla. Hankekonsepti on syntynyt Wanhan Kaupungin Festiwaalin historiallisilla markkinoilla (hankenro 190095, myöhemmin WKFest) saaduista käytännön kokemuksista ja yleisön toiveista. WKFestin aikana useita yleisön edustajia ilmoitti kiinnostuksestaan toimia vapaaehtoisena tapahtumassa, kun se seuraavan kerran järjestetään. Lisäksi useita yleisön edustajia ilmoitti ryhtyneensä valmistamaan itselleen historiallisia asuja, voidakseen osallistua tapahtuman yhteisölliseen toteuttamiseen kattavammin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

213626

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

16.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt