Hanke
Kehittämishanke - 20353

Tarinakylä

Sodankylän kunta

01.03.2016 - 16.09.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

MEK:n mukaan kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluita ja tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin. Hankkeessa toteutetaan Sodankylän, Pelkosenniemen ja Kemijärven alueen kyliin ja niiden paikalliseen historiaan ja kyläkulttuurin pohjautuvia käyntikohteita, jotka ovat aina saavutettavissa, sisällöltään vaihtuvia, vuorovaikutteisia ja yllätyksellisiä. Ne ovat digitaalisesti koettavia kohteita, joiden sisällöt päivittyvät helposti ja laatumerkki yksilölliselle monistettavalla lappilaiselle kulttuurimatkailukäyntikohteelle. Kohteet ovat vuorovaikutteisia ja eläviä, joissa yhdistyy fakta ja fiktio sekä mennyt ja nykyinen. Niiden kokeminen on suunniteltu yhdessä tarinankertojan, kyläläisten, palvelumuotoilijan ja digitaalisen asiantuntijan kanssa. Hankkeessa kehitetään uudenlainen, täysin digitaalinen kulttuurimatkailukäyntikohteiden konsepti. Sille on tarve, sillä kulttuurimatkailukohteiden ja palveluiden kehittäminen on koettu haasteelliseksi hitaasti kasvavan asiakasvirran vuoksi. Uusia yrittäjiä/palveluja on vaikea houkutella kyliin luonnollisen asiakasvirran. Sen sijaan, että kehitettäisiin suoraan alueiden välisenä yhteistyönä uutta liiketoimintaa kyliin yrittäjien ja kyläyhdistysten matkailutuotteina, halutaan hankkeessa yhteistyöllä kehittää ja kasvattaa asiakasvirtaa kylissä aina saavutettavien käyntikohteiden muodossa ja sitä myötä rohkaista uusien palvelujen, tuotteiden ja liiketoimintamuotojen syntymistä. Toimenpiteet kohdistuu kyliin ja ne toteutetaan yhdessä kyläläisten kanssa. Hankkeeseen valitut kylät on kutsuttu kylien oman aktiivisuuden ja toiminnan perusteella. Kohderyhmänä ovat matkailijat. Matkailijat jakaantuvat kansainvälisiin moderneihin humanisteihin, kotimaisiin omalla autolla matkaileviin sekä kotimaisiin ryhmämatkailijoihin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20353

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

16.09.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt