Hanke
Kehittämishanke - 35867

Tarmoa maatalousyrittäjille (Tarmo-hanke)

Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf

28.02.2017 - 16.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Maataloustuotantoa harjoittavien tilojen määrän laskiessa on tuotantoaan jatkavien tilojen keskikoko ja niillä tehtävän työn määrä kasvanut. Maataloustuotannon taloudellinen kannattavuus on heikentynyt voimakkaasti kaikissa tuotantosuunnissa. Edellinen yhdistettynä viljelijäväestön ikääntymiseen ja työtä varjostavaan jatkuvaan epävarmuuteen on ollut omiaan heikentämään maatalousyrittäjien fyysistä ja psyykkistä jaksamista. Tarmo-hankkeen kohderyhmänä ovat uusimaalaiset maatalousyrittäjät perheineen ja kaikki maatalousyrittäjien parissa alueella työskentelevät sidosryhmät. TTS Työtehoseuran johtama hanke toteutetaan yhteistyössä Nylands Svenska Lantbrukssällskapin (NSL) ja MTK-Uusimaan kanssa. Hanke on kaksikielinen. Hankkeen tavoitteena on toimia matalan kynnyksen ja yhden luukun -periaatteella luottamuksellisena apuna maatalousyrittäjien kohtaamissa vakavissa vaikeuksissa. Vaikeudet voivat liittyä muun muassa talous- ja ihmissuhdeasioihin, työhyvinvointiin ja yleiseen hyvinvointiin (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen) tai äkillisiin kriiseihin, kuten tapaturmiin, sairastumisiin ja kuolemantapauksiin. Maatalousyrittäjiä autetaan mahdollisuuksien mukaan itse tai heidät ohjataan eteenpäin sidosryhmien huomaan. Avun päämääränä on, että jokainen apua pyytävä pääsee eteenpäin vaikeuksiensa kanssa. Lisäksi hankkeessa välitetään monikanavaisesti tietoa erilaisista vakavista vaikeuksista, jotka voivat kohdata maatalousyrittäjiä, vaikeuksien oma-aloitteisesta torjunnasta ja sidosryhmistä, jotka ovat valmiita auttamaan maatalousyrittäjiä. Hanke pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että maatalousyrittäjiä kohtaavat vakavat vaikeudet tunnistetaan ja niihin aletaan vaikuttaa riittävän aikaisessa vaiheessa ennen kuin tilanne pääsee kriisiytymään. Vaikeuksiin haetaan ratkaisuja keskustellen, tiedotuksen ja yhteistyön kautta. Hyvinvoivat maatalousyrittäjät jaksavat huolehtia itsestään, perheestään ja maatalousyrityksestään kestävästi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35867

Aloituspäivämäärä

28.02.2017

Loppumispäivämäärä

16.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt