Hanke
Kehittämishanke - 124601

TARTU MAISEMAAN – GRAB THE LANDSCAPE

Kuudestaan ry

30.04.2020 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa järjestetään tapahtumia ja pyritään saamaan mukaan aktiivisia nuoria alueen jokaisesta kunnasta. Alueen nuoret ovat sekä kohderyhmä että hyödynsaajia. Nuorisolle kehitetään valokuvaukseen ja medianlukutaitoon keskittyvä opetuspaketti, joka nostaa kotiseudun arvoa, houkuttelee tekstintuoton ja valokuvausharrastuksen pariin sekä innostaa pohtimaan omaa ympäristöä ja maisemaa astetta syvemmällä tasolla. Samalla parannetaan nuorten osaamista ja medialukutaitoa. Lisäksi paikallisena toimenpiteenä toteutetaan talouskasvatusta nuoria kiinnostavilla keinoilla, jotka pyritään löytämään hankkeen aikana. Nuoria kannustetaan itsensä työllistämiseen ja kevytyrittäjyyteen kiristyvässä taloustilanteessa, jossa varsinaisia kesätyöpaikkoja ja opintojen ohella tehtäviä töitä on todennäköisesti tarjolla aiempaa vähemmän. Kansainvälisinä toimenpiteinä Espanjasta saadaan näkökulmaa valokuvaukseen taidemuotona sekä tutustutaan uusiin tekniikoihin, Kuudestaan ry:n alueelta tuodaan puolestaan käytännönläheisempää opetusta valokuvauksen perusteisiin ja kuvanmuokkaukseen sekä nuorten näkökulmaa. Lisäksi tutustutaan Axarquian alueen ominaispiirteisiin ja verrataan kuvien kautta suomalaista ja espanjalaista elinympäristöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

124601

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt