Hanke
Kehittämishanke - 268548

Tehhää yhessä

Soinin kunta

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Soinin veto- ja pitovoiman vahvuuksia on aina ollut yhteisöllisyys ja vahva ”kökkähenki”. Alueen yhdistykset ja seurat ovat yhdessä saaneet paljon aikaan. Soinissa on panostettu useiden eri hankkeiden kautta yhdistystoiminnan ja yhdistysten välisen yhteistyön kehittämiseen sekä investointien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Tämän työn on oltava jatkuvaa ja toimintaympäristön muutoksiin vastaavaa. Maaseutualueilla väestö ikääntyy ja yleishyödyllisten yhdistysten toiminnan tekijät vähenevät. Soinissa on tunnistettu tarve tukea yhdistyksiä ja seuroja toimintamallien kehittämisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Hankkeen toimenpiteiden tavoitteena on vahvistaa yhdistysten ja seurojen toimintakykyä monipuolisesti, aktivoida hiipumassa olevia yhdistyksiä (esim. tekijäpuutteen takia uinuvat kyläyhdistykset), tukea ja kehittää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, auttaa yhdistyksiä hakemaan tarvittavaa asiantuntija-apua ja/tai rahoitusta toiminnalle ja konkreettisesti etsiä yhdistyksille tekijöitä. Hankkeen toimenpiteiden avulla autetaan yhdistyksiä etsimään keinoja nuorten aktivoimiseksi yhdistystoimintaan. Toinen tärkeä aktivoinnin kohderyhmä ovat eläkeikää lähestyvät ja juuri eläköityneet, joilla on riski jäädä ylipäänsä toiminnan ulkopuolelle jäätyään pois työelämästä. Sitoutuneiden työmyyrien lisäksi yhdistykset tarvitsevat myös tekijöitä. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena haetaan toimintaan mukaan myös niitä, jotka eivät ole valmiita sitoutumaan heti vastuutehtäviin, mutta voisivat tarjota työpanostaan talkootyöhön sopivassa määrin. Hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja ylläpitää vahva ja monipuolinen yhdistystoiminta Soinissa elävänä ja tukea sitä kautta asukkaiden viihtyvyyttä, lisäten tältä osin Soinin houkuttelevuutta asuinpaikkana sekä alueen pito- ja elinvoimaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268548

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt