Hanke
Investointihanke - 267821

Temppuileva Temmes – Pumptrack-radan rakentaminen

Temmeksen kyläyhdistys ry

- 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa pumptrack -temppurata Temmeksen kylälle. Hanke tullaan toteuttamaan yhdessä Temmeksen kyläyhdistyksen, talkoolaisten ja Trail It Oy:n kanssa. Temmeksen kylällä on nuorille rajallisesti harrastusmahdollisuuksia. Pumptrack-radan on tarkoitus houkutella nuoria liikkumaan. Alue tulee olemaan vanhan urheilukentän alueelle (Kirkkotie 1). Rata tulee Temmeksen matkaparkin yhteyteen, jolloin se palvelee myös alueella vierailevia. Suunniteltu aikataulu hankkeelle on toukokuu - elokuu 2024.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

267821

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt