Hanke
Valmisteluraha - 291176

Teollisuuden kasvun eväät, yritysryhmähankkeen valmistelu (TEKE)

MW-Kehitys Oy

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tällä valmistelurahalla kootaan PoKo ry:n toimialueelta yritysryhmä, joka osallistuu jatkotoimenpiteeksi tavoiteltavaan yritysryhmähankkeeseen. Tavoitteena yritysryhmähankkeessa on kehittää yritysten osaamista ja liiketoimintaa siten, että ne pystyvät vastaamaan muuttuvan liiketoimintaympäristön uhkiin ja mahdollisuuksiin, parantaa yritysten mahdollisuuksia ja kyvykkyyttä toimia osatoimittajana/alihankkijana alueelle kohdistuvissa investointihankkeissa, aktivoida yrityksiä ja saada ne verkostoitumaan keskenään sekä löytää uusia yritysten liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisavauksia ja -tarpeita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

291176

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt