Hanke
Kehittämishanke - 274429

Terve karja tuottaa hyvin – uutta sensori- ja mittaustekniikkaa lypsykarjan terveyden seurantaan ja diagnostiikkaan

Oulun Yliopisto

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Lypsylehmän terveyden ja hyvinvoinnin muutosten nopea havaitseminen on edellytys eläinten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja tilan tuotannon kestävyyden takaamiseksi. Erilaisia mittaus- ja sensoriteknologiaan perustuvia ratkaisuja on kaupallisesti tarjolla lehmien käyttäytymisen ja terveydentilan tarkkailemiseksi, mutta uusia tilatason ratkaisuja kaivataan sairaiden nautojen tunnistamiseksi. Haettavan EIP-hankkeen ”Terve karja tuottaa hyvin” tavoitteena on löytää uusia tilatason ratkaisuja ja -innovaatioita nautojen verinäytediagnostiikkaan sekä ontumisen havainnointiin. Hankkeessa validoidaan naudan veren kalsiumpitoisuuden pika-analysaattorin ja naudan ontumaa havaitsevan sensorin toimintavarmuutta sekä kehitetään pikatestiä naudan veren lihasentsyymipitoisuuden mittaukseen. Validoitavia teknologioita ei ole Suomessa saatavilla eikä niitä ole aiemmin tutkittu Suomessa. Nautojen veren kreatiinikinaasin mittaukseen ei ole pikatestiä saatavilla Suomessa tai ulkomailla. Hankkeen kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat nautakarjan parissa työskentelevät maataloustuottajat ja -työntekijät sekä muut asiantuntijat. Hanke tuottaa uutta tietoa ja uusia teknologiaratkaisuja hyödynnettäväksi tilatasolla nautojen terveydentilan tarkkailuun ja sairaan naudan havaitsemiseksi. Kokonaisuutena hankkeen toteuttamisen myötä tuetaan nautakarjatalouden kestävyyttä, tuottavuutta ja eettisyyttä eläinten hyvinvointia tukevien innovaatioiden avulla. Hankkeen toteuttaja, Oulun Yliopiston Mittaustekniikan yksikkö, on tehnyt pitkäaikaisesti älymaatalouteen kytkeytyvää kehitystyötä sekä kartuttanut maatalouden uusimman teknologian tietämystä ja näkemystä kehityssuunnista valtakunnallisissa EIP-hankkeissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hanke toteutetaan Kainuussa vuosien 2024–2026 aikana yhteistyössä alueen lypsykarjatilojen kanssa. Hankkeen tuloksista viestitään aktiivisesti kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

274429

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt