Hanke
Kehittämishanke - 258150

Terveyttä ja hyvinvointia pyöräilyreiteistä

HelsinkiNorth ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Matkailuyhdistys HelsinkiNorth ry luo luontoliikuntaan aktivoivia pyöräreittejä uudella “Terveyttä ja hyvinvointia pyöräilyreiteistä” -hankkeellaan 1.11.2023 - 30.10.2024. Hankkeessa luodaan myös ympyräreitti pääkaupunkiseudulta pohjoiseen EMOn toiminta-alueille. Reitti yhdistyy Mäntsälän ja Pornaisten alueen aiemman reitin kanssa mahdollistaen matkailullisesti vetovoimaisen valtakunnallisen pyörämatkailureitin. Pyörämatkailu on kestävä matkailumuoto, joka edistää alueen kestävää kehitystä ja auttaa säilyttämään alueen kulttuuriperintöä ja luontoarvoja. Hankkeessa edistetään paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä aktivoimalla ihmisiä liikkumaan ja virkistäytymään maaseutuympäristössä. Reitti lisää alueen vetovoimaa monipuolisena matkailukohteena ja houkuttelee uusia kävijöitä alueelle. Hankkeen toimenpiteillä lisätään maaseutualueen yhteisöllisyyttä ja yhteistyökulttuuria. Hankkeen avulla lisätään lisäksi kyläyhteisöiden elinvoimaa, tuodaan paikalliskulttuureita esille ja nostetaan reitin varrelta luontoympäristöjen mahdollistamia mindfullness -paikkoja esiin. Hankkeen avulla syntyy noin 240 km pitkä valtakunnallinen pyörämatkailureitti, joka tarjoaa ekologisen matkailukokemuksen ja -palvelun noin 1,5 miljoonan asukkaan vaikutusalueella. Valmis reitti viedään HelsinkiNorth sivustolle mobiiliystävälliseksi sähköiseksi kartaksi sekä sekä valtakunnalliseen Bikelandin ylläpitämään pyörämatkailukarttaan. Matkailureitin luominen lisää matkailutoimijoiden löydettävyyttä ja luo edellytykset yritysten liiketoiminnan kasvuun. Ympyräreitin suunnittelussa huomioidaan vahvasti junaliikenne- ja muut joukkoliikenneyhteydet, joka vähentää huomattavasti matkustamisen hiilijalanjälkeä alueella. Pyöräilyreitti suunnitellaan niin, että se kulkee mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavilla alueilla. Reitti linjataan palvelu-, luonto- ja kulttuuriympäristöjen vetovoimaisuus huomioiden.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

258150

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt