Hanke
Investointihanke - 280178

Teuronjärven hoitokalastus

Teuronjärven suojeluyhdistys ry

- 30.12.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Teuronjärven suojeluyhdistys toteuttaa ostopalveluna ja talkootyönä 4-vuotisen hoitokalastushankkeen Teuronjärvellä. Toimenpiteinä 4 päiväinen syysnuottaus vuosittain, sekä jatkuvana talkootyönä omatoiminen Aapo-kalatupa kalastus yhdistyksen hankkimilla pyydyksillä. Lisäksi särjen kutuaikana keväällä asetetaan talkoilla turoja keräämään särjen kutua ja näin vähennetään särjen lisääntymistä. Hankkeella pyritään parantamaan järven ekologista tilaa ja oikaisemaan kalakannan rakennetta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

280178

Loppumispäivämäärä

30.12.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnonvarainvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt