Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 20469

Tevapirtin kunnostus

Aureenlopen Eränkävijät r.y.

29.02.2016 - 14.05.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Aureenlopen eränkävijät ry on Pohjois-Ikaalisissa toimiva metsästysseura. Seuran jäsenmäärä on 135 ja seuran metsästysalueen pinta-ala noin 8 500 ha. Seura kuuluu Suomen Riistakeskuksen Satakunnan alueeseen ja Ikaalisten-Jämijärven Riistanhoitoyhdistykseen. Aureenlopen eränkävijät ry omistaa Tevapirtti ¿nimisen kiinteistön, johon kuuluu päärakennus Tevapirtti, keittokatos, lahtivaja, savusauna, polttopuuvarasto ja ulkokäymälä. Kiinteistö sijaitsee rauhallisella paikalla Alisen Kotajärven rannalta noin 2 km päässä Tevaniemen kyläkeskuksesta. Kiinteistön päärakennus, Tevapirtti, on Ikaalisten Jyllistä siirretty maatilan entinen päärakennus, joka siirretty nykyiselle paikalleen vuonna 1982. Tevapirtti rakennettiin tuolloin mahdollisimman pienellä budjetilla talkootyötä ja lahjoitusmateriaaleja hyväksi käyttäen. Tevapirttiin tehdyt kunnostustyöt ovat olleet pienimuotoisia ja nyt päärakennus kaipaa laajempaa kunnostamista. Hankkeen tavoite on parantaa päärakennuksen rakennusteknistä tasoa ja varustelua sekä estää jo alkaneiden vaurioiden laajenemista. Hanke koostuu päärakennuksen korjaustöistä, jätevesijärjestelmän korjaamisesta ja piha-alueen muotoilusta ja kantavuuden parantamisesta. Tevapirtin kunnostaminen lisää entisestään seuran jäsenten, yhteistyökumppaneiden ja yksityishenkilöiden kiinnostusta tilaisuuksien järjestämiseen metsästyshenkisessä miljöössä. Päämääränä on rakennuksen ulkoasua parantamalla, ei yksin rakennusteknisten seikkojen, vaan myös julkisivun siistiytymisen kautta lisätä Tevapirtin käyttöarvoa. Lisää tietoa seuran toiminnasta nettisivuilta: www.aureenlopenerankavijat.fi

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20469

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

14.05.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt