Hanke
Kehittämishanke - 144607

Tiedolla johtaminen matkailun menestystekijäksi Karhuseudun alueella

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2020 - 19.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

“Tiedolla johtaminen matkailun menestystekijäksi Karhuseudun alueella” -hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta osaamista ja uusia toimintatapoja olemassa olevan digitaalisen liiketoimintatiedon (Business Intelligence, BI) hyödyntämiseksi matkailuyritysten ja –kohteiden toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteossa Karhuseudun alueella. Hankkeessa hyödynnetään tiedolla johtamisen työkaluja, joiden avulla luodaan alueen matkailuyrityksille ja -kohteille menestyksen avaimia kansallisessa ja kansainvälisessä matkailumarkkinassa erityisesti haastavassa Covid-19 erityistilanteessa. Hankkeen kohderyhmänä on Karhuseudun alueen matkailuyrittäjät ja -kohteet. Hankkeen tuloksina matkailuyritykset ja -kohteet hyödyntävät tiedolla johtamista liiketoiminnassaan, esimerkiksi optimoimalla yrityksensä hinnoittelua ja markkinointiviestintää, tuottamalla tiedon kautta matkailijalle personoitua sisältöä ja palveluita sekä tehostamalla datan avulla matkailumyyntiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

144607

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

19.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt