Hanke
Kehittämishanke - 112216

Tiedolla kasvua ja uudistumista Saimaa Geoparkin alueella II

Saimaa Geopark ry

15.03.2020 - 15.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yhteistyöhanke toteutetaan Kaakkois-Suomen sekä Etelä-Savon ELY:jen alueella 50 – 50 jaon mukaisesta. Hanke vahvistaa ja edistää Saimaa Geopark-alueen mikroyritysten ja toimijoiden yhteistyötä, tiivistä verkostoitumista, kansainvälistä ja kansallista näkyvyyttä Outdoor Active- nettiportaalin kautta, uusien geologiasta ammentavien palveluiden ja tuotteiden syntyä sekä tuotteistamista. Alueen mikroyrittäjien ammatillinen kasvu edistyy turvallisuus - ja laatuajattelun myötä. Alueelle luodaan yhteinen sopimuskäytäntö virkistysaluekohteiden ja yrittäjien kesken. Sopimus on ensimmäinen laatuaan Saimaa Geoparkin alueella. Hankkeessa tuotetaan Saimaa Geoparkin alueelle luokkaretkikonsepti, joka yhdistää yrittäjien palvelut ja tuotteet sekä geologiset oppisisällöt. Hanke tuottaa materiaalia eri työpajojen kautta. Edeltävän hankkeen tietopankkia kehitetään ja siellä olevaa tietoa jaetaan monikanavaisesti niin, että mikroyrittäjät hyötyvät tietopankin sisällöistä. Hankeen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

112216

Aloituspäivämäärä

15.03.2020

Loppumispäivämäärä

15.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt