Hanke
Kehittämishanke - 267675

Tiedonvälitys- ja esiselvityshanke

Tarvaalan viemäriosuuskunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tiedonvälitys- ja esiselvityshankeen tavoitteena on selvittää ja hankkia käyttöoikeudet olemassa olevaan maaperätietoon Tarvaalan viemäriverkoston suunnittelualueelta sekä tutkia maaperää niiltä osin, josta ao. tietoa ei ole muutoin saatavilla. Tiedonvälitys, -hankinta ja tutkimus liittyvät Tarvaalan Viemäriosuuskunnan suunnitteleman viemäriverkosto- ja puhdistamohankkeen toteuttamismahdollisuuksien ja maaperään liittyvien riskien ennalta kartoittamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

267675

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Ympäristö- ja ilmastoselvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt