Hanke
Kehittämishanke - 203029

Tietoa biotaloudesta – Biokipinä

Kehitysyhtiö Savogrow Oy

31.10.2022 - 01.07.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Biotalouden tiedotushanke Biokipinä lisää alueen toimijoiden tietämystä eri biotalouden osa-alueiden mahdollisuuksista. Hanke aktivoi ja saattaa alulle alueella biotalouden toimintaohjelmien laadintatyötä. Hankkeessa etsitään ja tunnistetaan alueellisiin toimintaohjelmiin painotuksia, jotka perustuvat alueellisiin resursseihin ja olemassa oleviin yrityksiin. Lisäksi hanke aktivoi alueellista sekä alueiden välistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Ydin tietämyksen jakamisessa on monipuolinen viestintäkanavien hyödyntäminen sekä erilaiset verkostoitumistapahtumat – ja tilaisuudet. Lisäksi hankkeessa toteutetaan yrityskäyntejä alueella ja alueen ulkopuolella biotalouden ymmärryksen lisäämiseksi sekä hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Keskeiset hankkeen teemat ovat älykäs sopeutuminen ja kestävä hiilenkierto. Hanke toteutetaan tiedotushankkeena kahden toimintaryhmän alueella. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Kehitysyhtiö SavoGrow Oy, Leppävirran kunta ja Varkaus. Hanke rahoitetaan kehittämishankkeena Mansikka ry:n toimesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

203029

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

01.07.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä