Hanke
Kehittämishanke - 13673

Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

01.10.2015 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke parantaa valtakunnallisesti hajallaan olevien pienteurastamoiden ja niiden yhteydesä toimivien myyntipisteiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hanke tiedottaa tarjoamistaan mahdollisuuksista ja järjestää työpajoja keskeisistä ammatillisista asioista. Hankkeen keskeisinä tavoitteina on pienteurastamojen ja niiden yhteydessä toimivien myyntipisteiden laadullisen osaamisen, tehokkuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti elintarvike- ja pakkauslainsäädäntöön liittyvän osaamisen lisäämiseen ja Oiva-järjestelmän sisäistämiseen, lopetusasetukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen ja sitä kautta eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen, talous-ja verkkokauppaosaamisen tehostamiseen sekä siihen liittyvien logististen mahdollisuuksien laajempaan hyödyntämiseen ja tiedon lisäämiseen ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi hanke pyrkii lisäämään yrittäjien ja valvontaviranomaisten yhteistyötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13673

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt