Hanke
Kehittämishanke - 11856

Tietoinen metsänomistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.08.2015 - 19.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tietoinen metsänomistus - tiedotushankkeen tavoitteena on Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen metsätalouden aktivoiminen omistaja- ja tilarakennetta kehittämällä. Hankkeen avulla tavoitetaan metsänomistajia, joille tuodaan tutuksi heidän omien metsien metsävaratieto sekä tietoa omistajanvaihdoksista ja yhteismetsistä metsänomistusmuotona. Metsäomaisuuden sekä sen käytön ja omistamisen tunteminen auttavat metsänomistajia päätösten teossa. Hanke edistää metsäomaisuuden päätymistä aktiiviseen talouskäyttöön, yksinomistukseen, perinteiseen yhteisomistukseen tai osaksi yhteismetsää. Tuloksena voi olla myös suojelu tai maiseman säilytys. Tärkeintä on, että valinta tehdään tietoisesti ja harkiten. Tietoinen metsänomistus - hankkeen keskeisin kohderyhmä on metsää omis-tavien kuolinpesien ja yhtymien osakkaat, joista suuri osa on vieraantunut metsistään. Toinen kohderyhmä on 60- vuotta täyttäneet metsänomistajat. Metsänomistajille tarjottavia toimenpiteitä ovat kuolinpesien purkaminen, metsätilojen ja yhtymäosuuksien kauppa, hallitut sukupolvenvaihdokset sekä yhteismetsien muodostaminen ja yhteismetsiin liittyminen. Tietoinen metsänomistus - hankkeen yhteistyökumppaneita ovat omistajan-vaihdosten parissa työskentelevät toimijat. Hanke edistää palvelujen tarjoajien ja metsänomistajien keskinäistä kohtaamista. Hanke kokoaa metsänomistajat ja toimijat yhteen "Polvelta Toiselle" - messuilla sekä muissa tiedotustilaisuuksissa hankealueella sekä pääkaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

11856

Aloituspäivämäärä

31.08.2015

Loppumispäivämäärä

19.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt