Hanke
Kehittämishanke - 8184

Tietometsä

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry

01.01.2016 - 21.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tiedonvälityshanke, jonka kohderyhmänä ovat toiminta-alueen metsänomistajat, nuoriso ja lapset sekä suuri yleisö Hankkeen tavoitteena on -Metsätalouden merkityksen korostaminen alueellemme - tietoa suurelle yleisölle -Metsätietämyksen lisääminen lasten ja nuorison keskuudessa yhdessä mm koulujen ja 4H-järjestön kanssa. -Kaikki keskeisimmät metsänomistusta koskevat lait muuttuivat vuosien 2013-2015 aikana ja muutos vaatii vahvaa tiedonvälitystä metsänomistajille, urakoitsi-joille ja metsureille -Verotukseen, metsäalan lakeihin, metsänhoidon suosituksiin, metsäsertifiointiin ja metsäalan uusiin innovaatioihin liittyvä tiedonvälitys metsänomistajille, metsureille ja urakoitsijoille -Sähköisten palvelujen mahdollisuudet metsäomaisuuden hoidossa, puukaupassa ja verotuksessa metsänomistajille. -Tiedon välittäminen tapahtuu käytännönläheisesti ja mahdollisimman laajaa viestintäverkostoa hyödyntäen. Tilaisuudet tuodaan lähelle ihmisiä. Tavoitteena on lisätä metsätiedon määrää ja varmistaa se, että metsiä hoidetaan ja hyödynnetään aktiivisesti myös tulevaisuudessa. Tällä on tärkeä merkitys alueemme tulonmuodostukseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen sekä metsäte-ollisuuden uusien investointien myötä myös teollisuuden puuhuoltoon.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8184

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

21.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt