Hanke
Investointihanke - 292919

Tiirikkalan yhdysputki

Lautiaisen vesi- ja jätevesiosuuskunta

- 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Molempien osuuskuntien asiakkaiden käyttöön tarkoitettu puhdas vesi tulee Nurmeksen Vesi Oy:n vedenottamosta omaa linjaa pitkin. Nurmeksen Vesi Oy:n omien asiakkaiden käyttöön tarkoitettu vesi tulee noin 110 metrin päässä meille tulevasta putkesta. Osuuskunnat haluaisivat että hankkeen avustuksella rakennettaisiin putkilinjojen välille yhdysputki joka turvaisi veden saannin osuuskunnille myös häiriötilanteissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

292919

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt