Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 180072

Tiistenjoen-Haapakosken valokuituhanke

Alajärven Puhelinosuuskunta

30.09.2021 - 19.12.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla rakennetaan Tiistenjoen-Haapakosken kyliin valokuituverkko. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Tiistenjoen ja Haapakosken kylien edustajien kanssa siten, että Alajärven Puhelinosuuskunta JAPO vastaa hankkeen toteuttamisesta ja valokuituverkon rakennuttamisesta ja kylän edustajat ovat sitoutuneet keräämään liittymän ottajia sekä järjestämään yhdessä JAPO:n kanssa info- ja tiedotustilaisuuksia alueella sekä avustamaan hankkeen toteuttamisessa muilla yhteisesti sovittavilla tavoin. Tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä 250:llä kylän vakituisella tai vapaa-ajan asukkaalla tai yrityksellä olisi nopeat tietoliikenneyhteydet. Tämän hetkisen arvion mukaan valokuituverkkoa rakennetaan noin 48 km.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (Elpyminen 2021–2022)

Hankenumero

180072

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

19.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt