Hanke
Kehittämishanke - 129323

Tilitoimisto ajassa

Suomen Yrittäjäopisto Oy

30.04.2020 - 24.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tilitoimistoalalla digitalisaatio muuttaa voimakkaasti palveluiden luonnetta ja haastaa tilitoimistot kehittämään palvelutuotteitaan ja toimintaansa. Tulevaisuudessa mekaanisen tallennustyön hoitaa automaatio ja tilitoimistojen tehtäväksi jää sähköisten taloushallinnon ohjelmien hallinnointi, asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta näissä järjestelmissä. Perinteisen tilitoimistotyön rinnalle on alan muuttuessa kehitettävä uusia palveluita. Asiakaslähtöinen palvelumuotoiluosaaminen ja palveluiden tuotteistaminen ovat teemoja, joihin tilitoimistoalalla tarvitaan uutta osaamista. Ammatista on tulossa yhä enemmän palvelutehtävä, jossa palvelun laadulla, viestinnällä ja vuorovaikutuksella on merkittävä rooli. Hankkeen tavoitteena on tukea Leader Liiverin alueen tilitoimistoja ja niiden henkilöstöä koulutushaasteissa sekä toimintatapojen kehittämisessä muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Toimenpiteet luovat mahdollisuuden myös verkostoitumiselle ja ajatusten vaihtamiselle muiden alalla työskentelevien kanssa. Hankkeen toteutusaika 1.5.2020 – 30.11.2021

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

129323

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

24.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu muille mikro-tai pienyrityksille, kuin maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen, kaupan pitämisen tai metsätalousalalla toimiville yrityksille (70 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt