Hanke
Kehittämishanke - 277669

TIRE – Tulevaisuuden ilmastoviisas ruokajärjestelmä Etelä-Pohjanmaalla

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hanke vahvistaa Etelä-Pohjanmaan alueella toimivien maatilojen ja elintarvikealan yritysten ilmastotyötä ja vastuullisuutta. Tavoitteena on vähentää kasvinviljelyn hiilidioksidipäästöjä ja lisätä maaperän hiilensidontaa sekä lisätä yhteistyötä alkutuotannon ja elintarvikeyritysten välillä kestävien toimintatapojen löytämiseksi ja niistä viestimiseksi. Toimenpiteinä ovat maaperän hiilensidonnan lisääminen, yhteistyömallin rakentaminen ja tiedon jakaminen, sekä yritysten välinen yhteistyö. Hankkeen myötä maatalousyrittäjien osaaminen hiilensidonnassa on kasvanut ja maaperän hiilensidonnan todentaminen vahvistunut. Yhteistyössä alkutuotannon ja elintarvikealan yritysten kanssa on tuotettu tietoa valikoitujen tuotteiden hiilijalanjäljestä ja ympäristövaikutuksista. On luotu malli, joka edistää hiilipäästöjen vähentämistä ja vastuullisuutta näiden alojen yhteistyössä. Viestinnän avulla on vahvistettu tietoisuutta maatalouden kestävyystoimista. Toimenpiteiden seurauksena hankkeeseen osallistuvien tilojen hiilijalanjälki pienenee ja hiilensidonta kasvaa. Todennettu hiilensidonta kannustaa maatalousyrittäjiä lisäämään toimenpiteitä. Tuotteiden hiilijalanjälkeä on mahdollista vähentää todennetusti ja paikalliset tuottajat saavat lisäarvoa hiilijalanjäljen ja ympäristövaikutusten selvittämisestä. Alueen ruokajärjestelmän vähäpäästöisyys edistyy, ja vastuullisuustyö on tunnetumpaa. Yrityksillä on syventynyttä tietoa tuotteiden hiilijalanjäljen laskennasta. Ruokaketjun vastuullisuustyö on vahvistunut. Kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan maatalousyrittäjät ja elintarvikealan pk-yritykset. Hyödynsaajina ovat maatalousyrittäjät ja elintarvikealan yritykset sekä alueen kuluttajat, jotka saavat lisää tietoa alueella tuotettujen tuotteiden vastuullisuudesta. Ympäristö hyötyy ilmastovaikutusten vähentämisestä ja kestävistä tuotantomenetelmistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

277669

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ilmastoyhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt