Hanke
Investointihanke - 268497

Toalettförnyelse

Solf Ungdomsförening rf

- 30.01.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Projektets genomförare: Solf ungdomsförening rf I dagsläget saknar föreningslokalen inva-WC och de befintliga toaletterna är slitna av 30 års användning. Rullstolsbundna kan inte använda de befintliga toaletterna pga smala dörrar. Förnyandet av toaletterna ger bättre tillgänglighet och lokalen blir mer välkomnande och tillgänglig för alla oavsett funktionsnedsättning. Lokalen används av såväl bybor som invånare i grannkommuner. Åtgärder: * Rivning av befintliga toaletter * Tillbyggnad av inva-WC vilket kräver ombyggnad av befintliga toaletter. Tidsplan: Planering under våren 2024 Verkställighet under hösten 2024 och vintern 2024/2025

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268497

Loppumispäivämäärä

30.01.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt