Hanke
Kehittämishanke - 166308

Toimari – Toiminnanohjausta maatiloille

Suomen Yrittäjäopisto Oy

31.07.2021 - 12.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

TOIMAri –hankkeessa keskitytään maatilayritysten toiminnanohjauksen kehittämiseen tuomalla yritysten tietoisuuteen uusia ohjelmistoratkaisuja pk-yrityskentästä. Hankkeessa benchmarkataan olemassaolevia toiminnanohjausjärjestelmiä, ja pohditaan yhdessä koeryhmätoiminnan avulla, millä tavoin näitä ohjelmistoja voitaisiin hyödyntää erilaisissa maatilaympäristöissä. Tavoitteena on tuoda maatilayrittäjien tietoisuuteen alan ulkopuolisten yritysten tuottamien ohjelmistoratkaisujen mahdollisuudet sekä edistää maatilojen kokonaisvaltaisen johtamisen ja hallinnan taitoja. Toiminnanohjauksessa yhdistyisi tuotanto, talous, reaaliaikainen tieto eri toiminnoista sekä valmiudet tiedonhallinnan, raportoinnin ja tiedolla todentamisen vaatimuksista tulevaisuudessa. Hanketta toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto Oy sekä Wikli Group Oy.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

166308

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

12.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt