Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 276438

Toimijakohtaisten kiintiöiden valvonta 2

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

30.09.2022 - 20.02.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla palkataan kaksi henkilöä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen suorittamaan toimijakohtaisten kiintiöihin siirtymisen liittyvää hallinnointia sekä niiden tarkastuksia. Hanke on jatkoa hankkeelle 61945 (239471).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

276438

Aloituspäivämäärä

30.09.2022

Loppumispäivämäärä

20.02.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.4 Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu

Toimenpiteen tarkenne

Valvonta

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt