Hanke
Kehittämishanke - 148486

Toimintaa kylille

Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

02.11.2020 - 31.10.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Teemahankkeen tavoitteena on mahdollistaa sellaiset alahankkeet, joilla kehitetään uusia tapoja lisätä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja edistetään alueen asukkaiden fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Tavoitteena on kehittämistoimenpiteiden avulla luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, lisätä kylien palveluntarjontaa ja mahdollistaa kylien maisemahankkeet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

148486

Aloituspäivämäärä

02.11.2020

Loppumispäivämäärä

31.10.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt