Hanke
Kehittämishanke - 75657

Toimiva Biotalouden Infra ToBiRa

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

31.12.2018 - 04.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Metsäteollisuuden puuhuollon, maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan kuljetusten kannalta rakenteellisesti hyväkuntoinen yksityistieverkosto on välttämätön, jolloin kelirikosta ja ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvistä sateista johtuvat kuljetusseisokit sekä teiden rikkoutuminen voidaan minimoida. Vakituinen asutus, maatalous sekä pelastustoimi tarvitsevat kulkuyhteydet, joita pitkin voidaan kulkea ympäri vuoden raskaillakin ajoneuvoilla. Myös loma-asutus ja kasvava matkailuyritystoiminta kasvattavat painetta hyvälle, ympärivuotisesti liikennöitävälle tiestölle. Hanke edistää yksityisteiden hallintoa, hoitoa ja perusparannusta hankealueella. Tärkeimpänä toimenpiteenä on yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannusten lisääminen aktivoimalla tiekuntia sekä edistämällä yksityisteiden palveluntarjoajien osaamista ja toimintaa. Hankkeen kautta turvataan yksityisteiden perusparantamiseen liittyvä osaaminen. Tavoitteena on myös se, että perusparannuksiin suunnattuja määrärahoja käytettäisiin maakunnassa nykyistä enemmän. Hankkeen toimenpiteiden kautta turvataan ympärivuotista puuhuoltoa, maatalouden toimintaedellytyksiä sekä maaseudun muun liikenteen toimivuutta. Hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus yhteistyössä yksityisteiden tiekuntien, käyttäjien ja palveluntarjoajien kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

75657

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

04.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt