Hanke
Kehittämishanke - 129215

Toimiva kumppanuusmalli yhteistyön mahdollistajana – kolmas sektori ja oppilaitos yhteistyössä

Kajaanin kaupunki

30.04.2020 - 16.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteet: - Turvata Ruka Nordic tapahtuman palvelujen laadukkuus, tasalaatuisuus ja jatkuvuus. - Mahdollistaa ja mallintaa käytännössä toimiva toteuttamismalli kisatapahtuman opinnollistamiseen, jonka myötä yhteistyö tiivistyy tapahtuman järjestäjätahojen ja KAO:n välillä. - Synnyttää KEV:ille laaja-alaisesti uutta ammattitaitoista järjestelyresurssia tapahtumaan ja kasvattaa opiskelijoista uusia talkoolaisia / vastuunkantajia tapahtuman tulevaisuuden turvaamiseksi. - Vähentää tuntuvasti KEV:in kustannuksia, joita syntyy ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden majoittamisesta, ruokailuista ja liikkumisesta tapahtuman yhteydessä. - Mahdollistaa tiedonvaihdon ja osaamisen kehittymisen vapaaehtoisten talkoolaisten ja opiskelijoiden välillä. Talkoolaisten ammatillinen osaaminen kehittyy opiskelijoiden kanssa toimiessa ja vastavuoroisesti opiskelijoiden tietotaito tapahtuman järjestämisen osalta kehittyy talkoolaisten avulla. - Keventää opiskelijaresurssin avulla talkoolaisten työkuormaa, jonka myötä vapaaehtoisten rekrytointi on helpompaa. - Tarjota KAO:n opiskelijoille mahdollisuus viedä opintoja eteenpäin kansainvälisessä tapahtumaympäristössä omalla paikkakunnalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

129215

Aloituspäivämäärä

30.04.2020

Loppumispäivämäärä

16.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt