Hanke
Investointi - 201133

Toimivuutta yhdistyksiin -teemahanke

Koillismaan Leader ry

01.04.2022 - 31.12.2022

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Toimivuutta yhdistyksiin -teemahanke kokoaa yhteen pieniä yhteisöjen investointeja, jotka kehittävät yhteisten tilojen käytettävyyttä ja yhdistysten aktiivisen toiminnan mahdollisuuksia. Teemahanke tukee Koillismaan Leaderin Rohkeasti Koillismaalta stategian toteutumista ja sen Vireät yhteisöt - ja Inspiroiva ympäristö -painopisteitä: tavoitteena on omaehtoisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen. Alahankkeet voivat sisältää kone-, laite- ja kalustohankintoja sekä pienimuotoista rakentamista. Koko hankkeen ennakoitu kustannusarvio on 60 000 euroa. Yksittäisten alahankkeiden kokonaiskustannukset voivat olla 800 - 7000 euroa ja tuen osuus on 65 %.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

201133

Aloituspäivämäärä

01.04.2022

Loppumispäivämäärä

31.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Investointi

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt