Hanke
Valmisteluraha - 278018

Töitä ja Toimintaa nuorille -valmisteluhanke

Iisalmen 4H-yhdistys r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään Vieremän, Sonkajärven ja Iisalmen haja-asutusalueiden kylillä asuvien nuorten (11-17 v) määrää ja työllistymismahdollisuuksia mm. kylätaloille, maatiloille, ikäihmisten auttamiseen yhteistyössä kyläyhdistysten ja muiden kylätoimijoiden kanssa. Niillä kylillä, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä, järjestetään kohtaamisia Kylätreffeillä, tarkoituksena kartoittaa kylän työpaikat ja kuulla nuorten toiveita myös vapaa-ajantoiminnan suhteen. Hankkeen tavoitteena on ideoida yhdessä eri-ikäisten kyläläisten kanssa nuorille kohdennettua toimintaa heidän toiveitaan kuunnellen. Tavoitteena on löytää tekemisen ja harrastamisen mahdollisuuksia läheltä luontoa hyödyntäen (vieraslajien poisto, luonnontuotteiden kerääminen, luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, luontoyrittäjyys jne.) Hankkeen toteuttaa Leaderin Valmistelurahalla Iisalmen 4H-yhdistys ry, kumppanina hankkeessa on Vieremän 4H-yhdistys ry. Hankeaika on 4.3.-30.6.2024. Valmisteluhankkeella selvitetään väestöpohjaltaan potentiaaliset kylät, joissa varsinaisen Älykäs kylä -toimenpiteen hanketta (2024-2026) lähdettäisiin viemään eteenpäin. Hankkeella pyritään saamaan aikaan kattava yhteistyö- ja kumppanuusverkosto alulle, mikä pitää sisällään alueen kyläyhdistykset, kuntasektorin (työllisyyspalvelut, koulut ja nuorisotoimi) sekä alueen kylien yrityksiä (maatilat, muut monitoimiyritykset) sekä muita toimijoita. Tässä huomioidaan myös kylä- ja kuntarajat ylittävä yhteistyö.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278018

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Älykäs kylä -valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt