Hanke
Investointihanke - 266068

TOK 2024

Kannusjärven ja Kitulan Metsästysyhdistys r.y.

- 21.11.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaa Kannusjärven ja Kitulan Metsästysyhdistys Ry. Hankkeen tarkoitus on kehittää Kannusjärven ja Kitulan kylien harrastustoimintamahdollisuuksia koulun käyttömahdollisuuden loputtua kaupungin lopettettua koulun ylläpidon. Kohderyhmänä hankkeelle kylien ja lähialueiden asukkaat, seurat, yhteisöt ja muut alueen toimijat. Hanke toteutetaan 2023-2025 vuosina. Hankkeessa hankintaan talolle uudet juhlasalin kalusteet eli pöydät ja tuolit ja niiden kuljetusvaunut sekä remontoidaan tiloja. Hankkitaan myös defibrillaattori kyläläisten käyttöön. Tulevia kyläiltoja ja muitakin tapahtumia varten sekä iltaharrastusten käytöön hankitaan liikuntaväline.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266068

Loppumispäivämäärä

21.11.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt