Hanke
Investointihanke - 285967

Tollikonlahden venelaituri

Lieson maaosakaskunta

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankitaan kaikkien Kuohijärvellä liikkuvien veneilijöiden vapaaseen käyttöön vierasvenelaituri

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

285967

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Pienhankkeena toteutettava investointi

Toimenpiteen tyyppi

Pienhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Pienhankkeena toteutettava investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt