Hanke
Investointihanke - 272374

TORIKOJUT HAAPAVEDEN TORILLE

Haapaveden Yrittäjät ry

- 27.02.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Haapaveden vanhalle torille rakennetaan Haapaveden Yrittäjäyhdistyksen toimesta toriko-jut. Kojut on tarkoitettu yhdistysten, järjestöjen ja yksityisten henkilöiden käyttöön. Haapa-veden tori on kautta aikojen ollut suosittu kiertävien torikauppiaiden myynti ja pysähdys-paikka. Myyjiä torilla on keskiviikkoisin ja lauantaisin. Päivät ovat valikoituneet ns. hiljaisella sopimuksella, jolloin kaikki myyjät ovat yhtä aikaa paikalla. Muutaman kerran vuodessa to-rilla kokoontuu myös markkinarinki, jolloin tori on aivan täynnä monenlaista tavaraa ja pal-velua tarjoavaa kauppiasta. kesällä 2023 Elinvoimaiset kylät hanke järjesti torille ohjelmalli-sia iltatoritapahtumia. Ne koettiin tarpeellisiksi ja niitä on pyydetty myös ensikesäksi. Tori-kojut voivat olla tällaiselle toiminnalle vetovoimatekijä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272374

Loppumispäivämäärä

27.02.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt