Hanke
Kehittämishanke - 59619

Torni

Pyterlahden Kulttuurikyläyhdistys ry

30.11.2017 - 26.05.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan sodanaikaisen ilmavalvontatornin mallin mukaan Pyterlahden Siipioravanvuorelle torni ja järjestetään siellä yleisötapahtumia. Hanke pohjautuu rajaseudun paikallishistoriaan ja nostaa esiin vähän tutkittua, mutta seudulle tyypillistä teemaa. Torni toimii monipuolisena virkistys- ja matkailukohteena erilaisille käyttäjille ja ryhmille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

59619

Aloituspäivämäärä

30.11.2017

Loppumispäivämäärä

26.05.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt