Hanke
Investointihanke - 254780

Totin Erän monitoimikeskus ja kylätalo Eräpirtti

Totin Erä ry

- 29.09.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Totin Erä ry rakentaa monitoimikeskuksensa yhteyteen Totijärvelle Eräpirtti -kylätalon. Rakennushanke toteutetaan pääosin vuoden 2024 aikana ja viimeistelytöineen rakennus on valmis syksyllä 2025. Rakennusalan matalasuhdanteen aikana toteutettava hanke auttaa osaltaa alan yrityksiä selviytymään vaikeimpien aikojen yli. Eräpirtti tulee monipuolistamaan keskuksen tarjontaa entisestään, toimien tapahtumien kokoontumistilana ja keskuspaikkana. Rakennus tulee lisäämään ja laajentamaan keskukseen toimintaa ja aiemmin toteutettujen hankkeiden käyttöastetta. Hanke vahvistaa eräpalveluita tarjoavien ja riistalihaa markkinoille tuovien yritysten yhteistoimintaa ja verkostoitumista Pirkanmaalla. Tottijärven alueen asukasmäärä kasvaa ja kesäasuntojen käytön muuttuessa ympärivuotiseksi, on kokous- ja juhlatilojen kysyntä kylällä kasvussa. Yhdistysten tapahtumat, syntymäpäivät ja muut perhejuhlat tulevat olemaan tärkeä osa Eräpirtin toimintaa erityisesti kesäaikana. Eräpirtti on merkittävä täydennys Tottijärven ja lähialueen kylien palvelutarjontaan. Eräpirtti hyödyttää toteuttajan ohella koko kyläyhteisöä, yhdistyksiä ja asukkaita vielä vuosien ja vuosikymmenten kuluttua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

254780

Loppumispäivämäärä

29.09.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt