Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 8744

Totkunniemen näkötornin ja ympäristön kunnostamishanke

Totkunniemi-Marjoniemi ry

26.05.2015 - 02.08.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa 1999 valmistunut näkötorni ja tornin ympäristö kunnostetaan. Paikalla on ollut torneja eri käyttötarkoituksissa 1800-luvulta lähtien. Nykyinen torni on heikosta kunnosta johtuen täytynyt asettaa käyttökieltoon. Hankkeessa tornin heikkokuntoiset rakenteet uusitaan käyttäen painekyllästettyä puuta. Tornin ympäristön lähimaisemaa avarretaan näkymän parantamiseksi. Mäelle tulevan tieyhteyden ympäristö raivataan, tiepohja kunnostetaan ja kulkukelpoisuutta parannetaan sorastuksella. Toimenpiteillä on tavoitteena varmistaa tornille pitkä käyttöikä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet kyläläisille, vierailijoille ja luontoharrastajille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8744

Aloituspäivämäärä

26.05.2015

Loppumispäivämäärä

02.08.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt