Hanke
Kehittämishanke - 12493

Traditionscentrum – Perinnekeskus Kuggom

Kamratförbundet för KUGGoMSKoLAN rf

01.10.2015 - 18.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektets innehåll är att identifiera, möjliggöra och utveckla ändamålsenlig verksamhet till Traditionscentrum - Perinnekeskus Kuggom. Projektets målsättning är att klargöra verksamhetsområdet och -formen och utveckla ny verksamhet som gagnar regionens behov och intressen. Projektet skapar möjligheter för och utvecklar förutsättningar för enskilda personer, föreningar och sammanslutningar och andra att mötas kring, förmedla och utöva bl.a. landsbygds- traditions-, hantverks-, hälso-, välmående- och kulturrelaterad verksamhet. Projektet utreder möjligheterna att utveckla kunskapsförmedlande och bildande verksamhet, ökar möjligheterna för sysselsättning i regionen, samt utvecklar stödande basverksamhet och verksamhetsprofil till centret. Som målgrupper i projektet ses förutom privatpersoner, föreningar och sammanslutningar även bl.a. församlingar, kommuner, företag och utbildningsanordnare i regionen. I projektet läggs stor vikt vid utvecklade av verksamhetsmöjligheter för barn, unga och åldringar. Verksamheten blir tvåspråkig. Projektet strävar att utveckla möjligheter för en levande landsbygd.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

12493

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

18.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt