Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 197120

Tukipilari

Rytmi-instituutin kannattajayhdistys ry

31.03.2022 - 13.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tukipilari on yleishyödyllinen investointihanke, joka pyrkii mahdollistamaan Rytmi-instituutilla uuden nuorille musiikin harrastajille suunnatut digitaaliset tukitoiminnot. Tukipilari-toiminta valmentaa nuorten siirtymistä musiikin harrastamisesta kohti oman musiikin tekemistä ja julkaisemista. Hanke pyrkii rakentamaan konkreettisia ja innostavia tukipalvelua matalalla kynnyksellä uransa alussa oleville nuorille, jotka pyrkivät oman tavoitteellisen musiikillisen toiminnan aloittamiseen. Hankkeessa investoidaan musiikin tekemisen ja tuottamisen sekä audiovisuaalisen mediatuotannon kalustohankintoihin, millä voidaan taltioda ja muokata ääntä ja kuvaa. Näiden avulla Rytmi-instituutti aloittaa uuden toimintamuodon, Tukipilari toiminnan, joka pyrkii mahdollistamaan tekijöille oman musiikin ja siihen liittyvän av-materiaalin tuottamista ruohonjuuritasolla Rytmi-instituutin valmennuksessa. Toimintaa pyrkii auttamaan konkreettisesti vaihe vaiheelta alkuun uransa alussa olevia nuoria oman musiikin tekemiseen ja tuottamiseen sekä niiden julki tuomiseen. Laitteet ovat myös kaikkien tukalueen tekijöiden vuokrattavissa Rytmi-instituutilta omatuotantoihin. Han­ke liit­tyy Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan ja sen to­teut­ta­mi­seen ha­e­taan EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton osa­ra­hoi­tus­ta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

197120

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

13.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt