Hanke
Kehittämishanke - 277967

Tulevaisuuden ruokaketjut Varsinais-Suomessa, Framtidens Matkedjor i Egentliga Finland (TuRVa)

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

- 29.09.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ruokasektorin toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Elintarvikkeita jalostavia yrityksiä oli Varsinais-Suomessa vuonna 2023 vain 233 kpl kun vuonna 2020 oli 321 kpl. Ruokasektorin yritysten kehittäminen perustuu lähitulevaisuudessa uusiutumiseen ja muutosvalmiuden lisäämiseen, innovaatiokyvyn edistämiseen, kumppanuuksien luomiseen sekä niiden laajamittaisempaan hyödyntämiseen, unohtamatta digitaalisuuden ja tekoälyn tuomia mahdollisuuksia. Kestävän ruokasektorin yritystoiminnan tukeminen ja tiedon tuottaminen sekä yritysten osaamisen lisääminen näistä teemoista on elintärkeää koko alan tulevaisuudelle. Tulevaisuuden Kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa- hankkeessa tehtyjen yrityshaastatteluiden avulla on saatu tärkeää tietoa ruokasektorin yritysten kehittämistarpeista ja -toiveista. Tärkeimpänä kehittämistarpeena elintarvikealan yritykset näkevät myynnin ja markkinoinnin kehittämisen sekä osaavan työvoiman saatavuusongelmat. Alan houkuttelevuuden lisääminen ja oppilaitosyhteistyön tiivistäminen on keskeistä tulevaisuuden osaajien saamiseksi alalle. Hankkeen pääkohderyhmä ovat varsinaissuomalaiset ruokasektorin yritykset eli Annex I-tuotteita eli maataloustuotteita jalostavat yritykset sekä Non-Annex I –tuotteita eli elintarvikkeita valmistavat yritykset maaseutualueella. Lisäksi kohderyhmänä ovat kaupalliset b2b-jakelukanavat, julkinen ruokapalvelu ja muut ammattikeittiöt ja maakunnan koulut ja oppilaitokset. Päätavoitteena on lisätä varsinaissuomalaisten ruokasektoriyritysten uusiutumis- ja sopeutumiskykyä toimintaympäristön muutoksiin, tukea kestävän ruokasektorin kehittymistä sekä varmistaa ruokasektorin yritysten kilpailukyvyn säilyminen myös tulevaisuudessa. Hankkeen toimenpiteet jaetaan viiteen työpakettiin: 1. Jalostusasteen nosto ja tuotekehitys 2. Oppilaitosyhteistyön tiivistäminen 3. Ammattikeittiöiden älykkäät ja kestävät toimitusketjut 4. Ruokamatkailu tutuksi ja tuotteeksi 5. Vastuullisuutta ja tekoälyä ruokaketjuihin

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

277967

Loppumispäivämäärä

29.09.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt