Hanke
Kehittämishanke - 268872

TULKAA – Tulevaisuuden kansalaistoimintaa

Maaseudun Sivistysliitto ry

- 30.01.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

TULKAA – Tulevaisuuden Kansalaistoiminta -hankkeen (1.8.2024–31.1.2026) tavoitteena on tukea, vahvistaa ja uudistaa kansalaistoimintaa ja järjestöjen toimintaa Leader Viisarin alueella, erityisesti Kivijärven, Kinnulan, Kyyjärven ja Karstulan kunnissa. Yhdistystoiminnan perinteiset muodot ovat uhanalaisia väestön ikääntymisen ja aktiivisten toimijoiden vähenemisen vuoksi, ja uusien innokkaita tekijöitä tarvitaan. Hankkeen teemoja: - yhdistystoiminnan ja järjestödemokratian tekeminen tutuksi myös niille, joille se ei ole ennestään tuttua (mm. nuoret) - yhdistyshallinnon ja -toiminnan uudistaminen, jotta se houkuttelee mukaan myös uusia toimijoita (mm. digitalisaation hyödyntäminen, jäsenten osallistaminen, hyvät esimerkit muualta, joustavat osallistumismahdollisuudet, uudet kumppanuudet ja pop up-toiminta) - yhdistystoiminnan sukupolvenvaihdokset ja vastuun jakaminen Kolmen valmennusjakson teemat käsittelevät muun muassa nykyisten toimijoiden tukemista ja uusien toimintamahdollisuuksien luomista, sukupolvenvaihdoksen onnistumista, yhdistystoiminnan hallintoa ja järjestöjen roolia yhteisöissään. Valmennusten rinnalla hankkeeseen osallistuvilla järjestöillä on mahdollisuus saada tukea ja sparrausta oman toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen yhdistysklinikoilla. Hankkeessa hyödynnetään sähköistä oppimisympäristöä ja tuotetaan yhdistystoimintaa helpottavia työkaluja ja vinkkisisältöjä. Hankkeen toiminnasta, sen tuloksista ja yhdistyskohtaisista kehittämisprosesseista viestitään aktiivisesti koko hankkeen ajan sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Tavoitteena on myös toteuttaa useita samansisältöisiä hankkeita eri puolilla Suomea, jolloin yhdistystoimijat pystyvät verkostoitumaan myös valtakunnallisesti ja vertaisoppimaan toinen toisiltaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268872

Loppumispäivämäärä

30.01.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt