Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 278384

Tulolähteiden monipuolistaminen pienimuotoisessa rannikkokalastuksessa.

Pullan Kala Oy

28.01.2024 - 29.05.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hankitaan halliosake. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa pienimuotoisen rannikkokalastuksen tulolähteitä monipuolistamalla olosuhteet uusien tulolähteiden hankkimiselle. Lisäksi hankkeen tarkoituksena on luoda nykyajan työolosuhdevaatimuksia vastaavat työtilat kalastuksen maissa tapahtuvan kaluston sekä pyydysten huoltoa ja korjauksia varten. Hankkeella mahdollistetaan erityisesti talvella kalastuskauden ulkopuolella uusien tulolähteiden hankkimisen mahdollisuus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

278384

Aloituspäivämäärä

28.01.2024

Loppumispäivämäärä

29.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt