Hanke
Valmisteluraha - 261982

Tunturi-Lapin ja Väylänvarren vastuullisen matkailun verkoston kokoaminen -suunnitteluhanke

Luoteis-Lapin Matkailuyhdistys ry

- 29.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmisteluhankkeella selvitetään mahdolliset yhteistyötoimijat tulevan yritysryhmähankkeen taustalle. Vastuullisen matkailun kehittämistyö on lähtenyt hyvin käyntiin Luoteis-Lapin alueella, mutta työhön tarvitaan niin lisää koulutusta yrityksille kuin lisäkäsiä kokoamaan verkostoa matkailuyritysten tueksi. Vastuullisen matkailun näkökulmasta paikallisella yhteistyöllä, toimialasta riippumatta, on merkitystä niin matkailuyritysten vastuullisten palvelujen tuottamisessa kuin aluetalouden monipuolistamisessa. Hankkeen toteuttajana on Luoteis-Lapin matkailuyhdistys ry yhdessä Luoteis-Lapin matkailuyritysten kanssa. Hankkeessa valmistellaan hanketta, mikä kokoaa myös muita matkailua tukevia yrityksiä matkailuyrittäjien vastuullisia verkostoja vahvistamaan. Hanke toteutetaan Luoteis-Lapin alueella lokakuussa-marraskuussa 2023. Valmistelurahalla kootaan hankekumppanien verkosto, suunnitellaan tulevat hanketoimenpiteet sekä valmistellaan hankkeen rahoitus tulevalle hankeajalle. Valmistelurahalla kirjoitetaan hankehakemus tarvittavine liitteineen ja sopimuksineen ja se jätetään rahoitushakuun määräaikaan mennessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261982

Loppumispäivämäärä

29.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt