Hanke
Kehittämishanke - 29354

TUOHI – Tuoreen energiarangan hankintalogistiikan ja polton kehittäminen

Vaasan Yliopisto

01.09.2016 - 09.03.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tuoreen energiarankan hankintalogistiikan kehittämishanke on uusia toimintatapoja pilotoiva yhteistyöhanke. Hankkeen tarkoituksena on osoittaa käytännössä kerättävien numeeristen muuttujien avulla tuoreen energiarangan ja kuivan rangan (hakkeen) (metsästä kattilaan) kannattavuus n. 10 MW suuruusluokan kattilapoltossa perinteiseen kuivan energiapuun hankintaan verrattuna. Tarkoitus on käytännön mittauksin ja aiemman tiedon ja KAKKU-hankkeen tietojen pohjalta kehittää tuoreen hakkeen logistinen ketju, joka on nykyistä tehokkaampi. Tavoitteena on, että metsäenergian tuotannon ja käytön energiatehokkuus, joka on yksi uusiutuvan energian muoto, paranee hankkeen avulla 5-10 %. Hankkeen avulla metaanipäästöt vähenevät puukasoissa. Tarkoituksena on käynnistää muutos metsänomistajien asenteissa tuorepoltto menetelmän hyväksi tietyissä kattilateknologioissa. Hankkeen toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Kohderyhmä ja hyödynsaajana ovat metsänomistajat, energiaosuuskunnat, metsäenergian hankintaorganisaatiot ja Metsänhoitoyhdistykset joissa on jäseniä yhteensä 33 548 henkilöä. E-P:n alueella toimivat Metsänhoitoyhdistykset ovat: MHY Etelä-Pohjanmaa, Keskipohja, Suomenselkä, Metsäpohjanmaa, Lakeus, Isojoki, Karijoki, Ilmajoki, Kurikka ja Soini. Hanke kohdistuu osaltaan myös maaseudun kuntiin ja kaukolämpölaitoksiin. Hankkeen tavoitteena on käytännön koemittauksin pilotoida uusi ja innovatiivinen menetelmiä ja toimintapa metsäenergian tuotannolle ja käytölle, metsäbiotalouden vahvistamiseksi, vähähiilisyyden edistämiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Lisäksi parannetaan ja optimoidaan kannolta kattilaan logistiikkaketjua. Tekniset asiat energiarangan tuorepoltossa dokumentoidaan metsänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien käyttöön. Käynnistetään yritysryhmähankkeita alan yrityksille. Pyritään lisäksi alhaiseen sitoutuneeseen pääomaan puun energiakäytössä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29354

Aloituspäivämäärä

01.09.2016

Loppumispäivämäärä

09.03.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt